Hierarchie : poslání být služebníkem všech.

Lubich, Chiara
Nové město, 1999. 124 s.
Edice: Spiritualita jednoty