Heute haben wir Deutsch : učebnice němčiny pro základní školy. 1, Lehrbuch.

Kouřimská, Milada
8. upr. vyd. Agentura JIRCO, . 141 s.; 242 s.