Heteroploidia v šľachtění rastlín.

Laptev, J. P
1. vyd. Príroda, 1988. 278 s.
Edice: Rastlinná výroba