Hestia a Hermés : studie k duchovnímu světu Řeků.

Vernant, Jean-Pierre
Vyd. 1. Oikoymenh, 2004. 223 s.
Edice: Oikúmené ; sv. 102