Heslový seznam věcný : Lidové třídění knih podle jejich obsahu.

Tobolka, Zdeněk Václav
[nákl. vl.], 1947. 98 s.
Edice: Universitní přednášky