Herodes.

Vajanský, Svetozár Hurban
Matica Slovenská, 1929. 38 - [I] s.
Edice: Čítanie študujúcej mládeže ; XXI