Hermés a dějiny věd : studie k archeologii a etnologii vědění se zřetelem k historii alchymie a hermetické tradici.

Alleau, René
2., rozš. vyd. Malvern, 2005. 249 s.
Edice: Aurélie