Herecký paradox.

Diderot, Denis
Vyd. 1. Svoboda, 1945. 94 s.