Herec.

Soldati, Mario
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1984. 198 s.
Edice: Tvorba národov