Heraldická symbolika.

Palivec, Viktor
Genealogická a heraldická společnost, 1978. 129 s., příl