Henry Fonda.

Málek, Michael
1. vyd. Čs. filmový ústav, . 37 s.