Henri Pirenne.

Šusta, Josef
Nákladem České akademie věd a umění, . 59 s.