Henri Dunant 1828-1910.

Dorazil, Otakar
Československý Červený kříž, 1928. 251 s.