Helmintologická diagnostika. I, Laboratórna diagnostika helmintóz.

Hovorka, Ján
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1954. 377 s.