Helfenburk.

Menclová, Dobroslava
Kraj. středisko st. památkové péče a ochrany přírody, 1965. [10] s.