Hejtmanství Rychnovské : nástin historicko-topografický. Díl první, Okres Kostelecký nad Orlicí.

Lašek, Gotthard Josef
J.F. Šašek, 1884. 331 s.