Hej, vy tam!.

Kanevskij, Aleksander
1. vyd. Východoslov. vydav, 1990. 131 s.