Heinrich Böll - dílo překonává hranice : výstava, Městská knihovna, Mariánské náměstí, Praha 1, 18. května - 6. června 1992 = [Heinrich Böll] - ein Werk überwindet Grenzen : Ausstellung in der Stadtbibliothek Prag, Mariánské náměstí, 18. Mai - 6. Juni 1992.

Stadt Köln, 1992. 111 s.