Heideggerovo pojetí vědy.

Kružíková, Jana
Vyd. 1. Togga ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2010. 156 s.
Edice: Scholia