Hedbáwnictwj w Čechách, čili, Naučenj o moruši a pěstowánj hedbáwných čerwů.

Fišer, Josef
Tiskem Aloisia Josefa Landfrasa, 1845. 32 s., [2] složené l. příl