Hebrejská kniha mrtvých.

Senyak, Zhenya
Eminent, 2005. 210 s.