Hayek semper vivus : texty ke kolokviu Právo a svoboda pořádanému Liberálním institutem při příležitosti 100. výročí narození Friedricha Augusta von Hayeka.

Schwarz, Jiří; Hayek, Friedrich August von; ed. Schwarz, Jiří
Liberální institut, . 159 s.