Havlíčkův Politický program : články, které napsal Karel Havlíček Borovský do Národních Novin, do Pražských Novin a Slovana.

Havlíček Borovský, Karel
Nákladem Jana Laichtera, . 111 + (1) s.
Edice: Knížky pro lid ; sv. 6