Havlíčkův máj : Román.

Jahoda, Josef
Vydání první. Krkonošské nakladatelství Josef Krbal, 1945. 250-[II] s.