Havlíčkova osobnost, její ovzduší a kořeny.

Chalupný, Emanuel
Český čtenář, 1916. 87 s.
Edice: Český čtenář ; roč. 8, sv. 5., kn. 33