Havlíček : prostředí, osobnost a dílo.

Chalupný, Emanuel
Melantrich, 1929. 468 s.