Havlíček : obraz psychologický a sociologický.

Chalupný, Emanuel
Lidové družstvo tiskařské a vydavatelské, . 600 s.; 599 s.