Havlíček : obraz psychologický a sociologický.

Chalupný, Emanuel
Lidové družstvo tiskařské a vydavatelské, 1908. 600 s.