Havlíček buditel.

Tiskový výbor českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické, 1906. 32 s.