Havlíček a naše politika.

Hejnic, Jan
nákl. vlast, 1903. 152 s.