Havířská země : Listy z románové kroniky.

Šinovský, Josef
Krajské nakl, 1957. 195 s.