Havarijní stavy v čistotě vod.

Vučka, Václav
3., upravené a rozš. vyd. Státní zemědělské nakladatelství, 1984. 207 s.