Havaj včera a dnes : [Cestopis].

Baum, Jiří
První vydání. Alois Hynek, 1947. 117-[II] s.