Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky.

Nerudová, Danuše
Vyd. 1. Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 268 s.