Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie.

Nerudová, Danuše
2., aktualiz. vyd. ASPI, 2008. 257 s.
Edice: Daňová řada