Harmonismus : nový životní názor : prvrní essay.

Bednář, Jan Alois
Kvasnička a Hampl, 1929. 150 s.