Hardware : učebnice pro pokročilé.

Horák, Jaroslav
4., aktualiz. vyd. Computer Press, 2007. 360 s.