Hanýžka a Martínek : chodský obrázek z doby předbřeznové.

Baar, Jindřich Šimon
Vyd. 1. Adonai, 2002. 369 s.