Hankovy Písně a prostonárodní muza, do Čech převedená.

Hanka, Václav; ed. Máchal, Jan
nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1918. 264 s.
Edice: Novočeská knihovna ; č. 3