Hanička Šeborová : Román.

Háj, Felix
Občanská tiskárna, 1932. 263 s.