Haně Wichterlové.

Severočeská galerie výtvarného umění, . 80 s.