Handrij Zejleŕ a jeho styky s Čechy a Slováky.

Páta, Josef
nákl. vlast, 1923. 16 s.