Handbook of english conversation : vysokošk. příručka.

Gottheinerová, Till; Tryml, Sergej
5., přeprac. vyd. SPN, 1974. [535] s.
Edice: Učebnice pro vys. školy