Hanče, Pro kravičku, Skřivánek.

Baar, Jindřich Šimon
1. vyd. v Čs. spis. Československý spisovatel, . 359, [3] s.
Edice: Vybrané spisy Jindřicha Šimona Baara ; Sv. 1