Haná ve Slezských písních Petra Bezruče.

Bezruč, Petr; ed. Dolívka, Josef; il. Baruch, Josef
Sdružení přátel díla Petra Bezruče, 1962. 15 s.