Haná a Romža : pohádka.

Přikryl, Ondřej
Kolo mor. spis, 1914. 83, 21 s.