Haltravské epištoly : [1695 : Počato 1. srpna 1942 ve dnech bědy a utrpení, dopsáno dne 11. května 1943 v Černých Voděradech].

Ossendorf-Čičán, Irén
Vydání první. Spolek rodáků z Domažlic a okolí, 1945. 63-[I] s.