Halštatská sídliště v pražském území.

Fridrichová, Marie
Muzeum hl. m. Prahy, 1974. 56, [2] s., 16 s. fot. příl., [59] s. obr. příl
Edice: Acta Musei Pragensis ; roč. 1974