Hallovy a magnetorezistivní články : určeno inž. a technikům prac. v automatizaci a pro potř. odb. škol.

Bogomolov, Valentin Nikolajevič
1. vyd. SNTL, 1964. 192 s.
Edice: Řada elektrotechn. lit