Halali : Lovecké vzpomínky.

Javůrek, Jaromír
3., dopln. a přeprac. vyd. SZN, 1977. 349, [1] s.
Edice: Lesnictví, myslivost a vodní hosp