Halali : Lovecké vzpomínky.

Javůrek, Jaromír
2., dopln. a přeprac. vyd. SZN, 1973. 329, [5] s.
Edice: Lesnictví a myslivost